Những biểu hiện cho thấy cây chè đang thiếu chất khoáng

Cây chè được cung cấp đầy đủ các nguyên tố khoáng sẽ phát triển tốt, đảm bảo năng suất và chất lượng. Khi thiếu khoáng, trên cây, lá chè sẽ có các biểu hiện rõ rệt.
Thông tin chi tiết về biểu hiện thiếu các loại chất khoáng ở cây chè:
- Chè thiếu nitơ phát triển kém, ít ra búp; chè thiếu phốt-pho có thể bị trụi cành.
- Cây chè thiếu Kali sẽ sinh trưởng chậm, dễ bị sâu bệnh; cây thiếu lưu huỳnh lá có màu vàng, khô dần và rụng, thậm chí có thể bị chết non.
- Magiê, đồng, kẽm có vai trò rất lớn với sự phát triển của chè.

SAKUKO HD VIỆT NAM TỔNG HỢP

Đăng nhận xét