Sakuko HD Việt Nam - Hướng dẫn trồng cây chè cho hiệu quả cao

Thời vụ

Cây chè có hai thời vụ trồng chính là vụ xuân (tháng 2, 3) và vụ thu (tháng 8, 9, 10).


Kỹ thuật làm đất

Đất trồng phải được cày sâu khoảng 30 - 35cm, vùi lớp đất mặt xuống dưới. Đào rãnh trồng chè với khoảng cách từ 1,3 - 1,35m.

Đào rạch trồng chè với kích thước 40 x 40cm.


Rải phân lên rạch đã đào rồi phủ kín 5 - 10cm đất tơi xốp lên trên.

Chuẩn bị đất trồng

Thiết kế đồng bộ từ đầu hệ thống đường, các công trình phụ trợ, cây che bóng, cây phân xanh, chắn gió.
Những nơi thuận lợi cần làm đập, hồ chứa nước chân đồi, bể chứa nước hệ thống tưới nước, hố ủ phân trên đồi.

Kỹ thuật trồng chè

uốc hố trồng sâu khoảng 20 - 25cm trên hàng chè, đặt bầu chè theo hướng xuôi chiều gió chính, lấp đất, nén đất đều xung quanh bầu sau đó lấp phủ lớp đất tơi trên cổ rễ.

Trồng cây phân xanh thành cụm giữa hai hàng chè, mỗi cụm có đường kính từ 3 - 5cm, khoảng cách từ 35 - 40cm.

Trồng cây tạo bóng cùng hoặc giữa hai hàng chè, mật độ từ 150 – 250 cây/ha, đảm bảo che bóng 30 – 50% ánh sáng mặt trời.

SAKUKO HD VIỆT NAM

Đăng nhận xét