Sakuko HD Việt Nam - Phát triển nông nghiệp sạch - giảm lãi xuất vay vốn

Theo ông Dũng, nắm bắt được chủ trương của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Agribank đã ban hành Văn bản số 7517/NHNo-TD ngày 12.10.2016 về việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “nông nghiệp sạch” trên toàn hệ thống với quy mô vốn không hạn chế, dành tối thiểu 50.000 tỷ đồng vốn cho vay  lĩnh vực này.

Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07.3.2017 và Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24.4.2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển NNCNC, NN sạch nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp an toàn, phát triển bền vững, Agribank tiếp tục ban hành Văn bản số 3636/NHNo-TD ngày 12.5.2017 hướng dẫn cho vay khuyến khích phát triển NNCNC, NN sạch triển khai trên phạm vi toàn quốc.“Đối tượng khách hàng vay vốn của chương trình là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại… tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm NN an toàn, quy mô lớn. Trong đó, khách hàng thực hiện 1 trong 3 khâu (cung ứng vật tư đầu vào hoặc sản xuất hoặc tiêu thụ) với lãi suất cho vay giảm từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với lãi suất ưu đãi cho vay đối với lĩnh vực NNNT theo quy định hiện hành của Agribank.

Bên cạnh việc được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi, khách hàng vay vốn chương trình này được miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank và giảm 50% mức phí chuyển tiền ngoài hệ thống. Tính đến 30.4.2018, tổng dư nợ của Agribank cho vay  lĩnh vực này đạt 5.108 tỷ đồng, có 3.096 khách hàng trong đó có 80 khách hàng doanh nghiệp dư nợ 4.433 tỷ đồng …”
SAKUKO HD VIỆT NAM

Đăng nhận xét