Sakuko HD Việt Nam - Cần đẩy mạnh mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Hội thảo“Phổ biến tiêu chuẩn hữu cơ trong nông nghiệp” diễn ra tại TP Phủ Lý, Hà Nam ngày 16/6, là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ của Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ ở Việt Nam như: nông dân sản xuất theo phương thức truyền thống, không muốn áp dụng kỹ thuật mới; không có thói quen ghi chép; nhận thức và trình độ chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; người nông dân không muốn áp dụng tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ vì sản lượng không cao, phức tạp hơn phương thức canh tác truyền thống; chính quyền các địa phương chưa tìm được thị trường ổn định, giá cả phù hợp; chưa khuyến khích vai trò của liên kết chuỗi bền vững, quản lý hoạt động của các cơ sở trong chuỗi, chia sẻ lợi nhuận và trách nhiệm của các bên....Cũng tại Hội thảo, ông Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam khẳng định, nông nghiệp hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao sức khỏe của con người. Những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ các vướng mắc, trở ngại về nông nghiệp hữu cơ đã dần được tháo gỡ. Riêng tại Hà Nam, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết với doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất. Đến nay, tỉnh có 55 mô hình tập trung ruộng đất với diện tích 578ha, trong đó có 26 mô hình sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa; 29 mô hình sản xuất rau, củ, quả. Nhìn chung, các mô hình đều đang mang lại hiệu quả.

Ông Nguyễn Quốc Đạt cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam sẽ tập trung tăng diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ đồng thời tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh quản lý về chất lượng nông sản trên thị trường. UBND tỉnh rất mong được hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ nguồn lực của Chính phủ, các Ban, Bộ ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế.

Nhân dịp này, Tổ chức chứng nhận NHO-QSCert đã giới thiệu sơ bộ các yêu cầu chính của các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế và Việt Nam cũng như chia sẻ các thông tin về các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế và Việt Nam.

Hội thảo cũng lắng nghe các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm canh tác nông nghiêp hữu cơ, chỉ ra các thuận lợi và khó khăn khi áp dụng canh tác nông nghiệp hữu cơ. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí cao rằng cần chủ động trong canh tác nông nghiệp hữu cơ và cần thiết phải có sự hỗ trợ chính sách, vốn của cơ quan có liên quan để mở rộng canh tác nông nghiệp hữu cơ./.
SAKUKO HD VIỆT NAM

Đăng nhận xét